Safe Space Malmö: Flammans nya satsning drar igång!

2017-04-27

Flamman Ungdomarnas Hus inleder arbetet med Safe Space Malmö för att verka demokratistödjande och arbeta mot radikalisering och våldsbejakande extremism. Det treåriga projektet drivs i samarbete med Islamakademin, Malmö Stad, Felix Unogwu och Rädda Barnen och finansieras av Allmänna Arvsfonden.

När man redan som ung upplever att man inte kan eller vill påverka samhället med demokratiska medel är det lätt att påverkas av radikala åsikter. Då ökar också risken att bli rekryterad till radikala och antidemokratiska miljöer av olika slag. Av den anledningen är det viktigt med förebyggande arbete som fångar upp dessa ungdomar i ett tidigt stadie. Mot den bakgrunden uppstod idén om Safe Space.

Safe Space handlar i grunden om att skapa trygga rum där unga kan utvecklas, uttrycka sina tankar och få gehör för dem utifrån sina egna förutsättningar. På så sätt skapas trygghet och tillit gentemot vuxenvärlden och samhället i stort.

Konkret kommer Safe Space att bygga upp ett regionalt resurscenter som förmedlar kunskap, arbetar demokratistärkande och erbjuder stöd på samhälls-, riskgrupps- och individnivå. Ett särskilt resursteam tillsätts för att skapa nätverk och bygga relationer med organisationer och andra instanser. Safe Space tillhandahåller också ett samlat åtgärdsprogram med demokratistärkande workshops och föreläsningar. Dessutom anordnar vi utbildningar för personer som kommer i kontakt med ungdomar i sitt yrke samt ett individuellt anpassat stödprogram för personer på väg från eller in i våldsbejakande rörelser.

Flamman Ungdomarnas Hus har mångårig erfarenhet av att arbeta stödjande och brottsförebyggande med unga. I samarbete med våra partner och deras gedigna spetskompetens kan vi erbjuda Malmö kunskap och stöd i arbetet mot radikalisering och våldsbejakande extremism. Tillsammans bygger vi ett tryggare Malmö!

Vill du veta mer om vårt arbete? Kontakta oss på:

info@flammanhyllie.se