Vår Historia

1997 grundade eldsjälen Juan Paez föreningen Flamman Ungdomarnas Hus här på Kroksbäck i Malmö. För honom var det viktigt att barn och unga i området skulle ha någonstans att vara och han drömde om att skapa fritidsmöjligheter för alla unga i området. Genom stöd från MKB fick Juan tillgång till en lokal på Hyllievångsvägen och här startade Flammans resa. Till en början bidrog frivilliga med tid, material och kompetens för att bygga upp föreningen och Flamman blev fort en trygg punkt för många unga i området. Här kunde man både ha roligt och känna sig sedd! Sedan 2004 håller vi till i Kroksbäckskolans gamla fritidslokaler och Flamman drivs idag ideellt. 2007 tilldelades Flamman Malmö Stads integrationspris.

På Flamman är demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter de grundstenar verksamheten vilar på. Vi tror på allas rätt att uttrycka sig och bli bemötta med respekt och omtanke – oavsett bakgrund, läggning eller intressen. Vi tror på de unga. Genom åren har vi hjälpt otaliga unga att komma ur en kriminell livsstil, drogproblem och annan problematik; men vi finns också här för de unga som bara vill ha någonstans att vara, träffa kompisar eller spela spel och titta på film. Varje individ är viktig och ses för den hen är.

På Flamman rangordnas inte problematik och vi har nolltolerans mot droger och kriminalitet.

Idag drivs Flamman med två inriktningar: fritidsgården, som fortfarande är verksamhetens klister och hjärta, och projektverksamheten. Under flera år har Flamman startat upp och drivit många framgångsrika projekt som, även om de haft olika inriktningar, alla kommit och kommer från vår starka tro på att barn och unga förtjänar och ska ha rätt till en god framtid. Våra projekt utgår från de behov som finns i samhället och fokus är alltid samhällsutveckling och -förbättring.

Vi som jobbar på Flamman och med de olika projekt som är knutna till verksamheten har en mycket bred och varierad bakgrund. Det som håller oss samman är ett genuint intresse för hur unga i Malmö mår, vilka framtidsmöjligheter de har och hur vi kan påverka deras livsstil och livskvalitet till det bättre. Under de tjugo år vi varit igång har vi fått massor med erfarenhet och skapat ett gediget kontaktnät. Vi jobbar hårt – varje dag – för att förbättra tillvaron för unga i Malmö med omnejd. Under 2017 har vi tack vare våra projekt kunnat expandera och öka personalstyrkan. På så sätt har vi också kunnat knyta till oss nya kontakter och medarbetare så att vi kan arbeta ännu mer med det vi brinner för.

Genom åren har MKB, Hyllie Stadsdelsförvaltning och nuvarande Stadsdel Väster bidragit till verksamheten. Genom sponsorer har vi dessutom kunnat köpa all den utrustning som behövs för att vi ska kunna driva vår fritidsgård på bästa sätt.

Under alla år är det ungdomarna som drivit verksamheten framåt. Många har hjälpt till som ledare och en del av dem är fortfarande aktiva. Men den stora eldsjälen är fortfarande skaparen Juan Paez, som också är verksamhetsansvarig.

Flammans öppettider »

Kontakta oss