Flammans Projekt

Flamman Ungdomarnas Hus har sedan starten 1997 drivit över 100 olika projekt med barn och ungdomars välbefinnande i fokus. Tack vare vår projektverksamhet har vi kunnat och kan fortsatt arbeta för att hjälpa barn och unga mot en ljusare framtid. Våra projekt har alltid utgått från en stark vilja att förbättra tillvaron för barn och unga. Eftersom vi arbetar på och med Flamman med sin stora, etablerade fritidsverksamhet kan vi direkt se hur unga idag mår och genom att tala med dem få reda på vad som driver dem. Det ger oss ett unikt perspektiv och låter oss börja där behovet finns så att vi snabbt kan sätta in stöd, hjälp och kraft.

Samtliga projekt initieras, planeras och drivs av personer som arbetar på Flamman. Våra anställda kommer från vitt skilda förhållanden – både från områden i Malmö och från andra platser i Sverige – och har alla olika bakgrunder. Det gör att vi kan gå in i varje projekt med en enorm diversitet och kompetens. Våra anställda bidrar alla med varsitt omfattande kontaktnät och flera av våra anställda är nyckelpersoner i sin bransch och har ett stort samhällsengagemang. Med 20 års verksamhet i ryggen är vi både stolta över vad vi bidragit med hittills och förväntansfulla och målmedvetna inför framtiden.

Här nedan kan du läsa om de olika projekt vi driver just nu.

High Stakes

High Stakes riktar sig till unga i åldrarna 16-24 och arbetar för att upplysa om och motverka spelproblem hos unga runt om i landet. Fokus ligger på spel om pengar, men vi arbetar också för att hjälpa och stötta unga med skärmspelsproblematik då vi ser ett ökat behov av stöd och hjälp även här. Målgruppen har avgränsats utifrån det behov vi ser i samhället. Det är förbjudet enligt lag att spela innan man fyllt 18 och därför finns inga existerande åtgärder för att motverka spel hos yngre – trots att det förekommer spelproblem och spelberoende även hos personer under 18 år.

Projektet har flera syften och arbetar förebyggande, informativt och stödjande för de som har eller är på väg in i ett spelmissbruk. Som med alla beroenden finns det en mängd negativa konsekvenser av spelmissbruk; dels för spelaren själv men också för de i hens omgivning. För spelaren kan spelmissbruk resultera i såväl psykisk som fysisk ohälsa med ångest och depression som möjlig följd, och en del använder alkohol eller narkotika som substitut för eller komplettering till sitt spelande. Vi ser också problematik med kriminalitet, ofta som ett sätt att bekosta sitt spelande eller de skulder man eventuellt dragit på sig. Ofördelaktiga lån som SMS-lån leder lätt till betalningsanmärkningar och ekonomisk utsatthet. Dessa aspekter tenderar att påverka omgivningen och familj, vänner, arbete eller studier kan bli lidande.

High Stakes är baserat i Malmö där vi har lokal verksamhet, men vi verkar också på nationell nivå. Lokalt arbetar vi med motiverande samtal och kognitiv beteendeterapi samt temakvällar, föreläsningar och konferenser. Nationellt arbetar vi främst digitalt och har bland annat tagit fram en nationell stödkampanj online med tillhörande app. Vi erbjuder också chatt-stödlinje, jourtelefon, SMS-hjälp och självhjälpsprogram. Under 2017 jobbar vi stenhårt med att utforma och lansera en e-utbildning som riktar sig till unga med någon form av spelproblematik.

High Stakes finansieras av Arvsfonden. Inom ramarna för projektet samarbetar vi också med Spelberoendes Förening (Malmö), Öppenvårdshuset Gustav, Beroendecentrum, Kriminalvården och Casino Cosmopol i Malmö.

Vill du veta mer om projektet eller skulle du eller någon i din närhet kunna dra nytta av vårt projekt?
Du kan komma i kontakt med oss på:

Hemsida: highstakes.se
Mejl: hej@highstakes.se
FB: facebook.com/highstakessverige/
Insta: instagram.com/highstakessverige/

Släpp loss kulturen

Släpp loss kulturen är Flammans senaste satsning för kulturfrämjande verksamhet i Kroksbäck och Holma. Syftet är att lyfta kulturen hos invånarna i området med hjälp av personliga berättelser och därefter skapa en områdesföreställning som kommer att sättas upp under sommaren 2018. Föreställningen baseras på invånarnas berättelser och kommer, tillsammans med och med hjälp av kulturpedagoger, dansare, sångare och konstnärer, tolkas och sättas upp i olika konstellationer runt om i området. De olika berättelserna kommer att tolkas och presenteras som teater, poesi, konst, musik eller i litterär form.

Har du eller någon du känner en berättelse som borde få en plats i föreställningen? Vi tar emot bidrag fram till och med september 2017. Du hittar mer information om hur du kan gå tillväga på vår hemsida: Släpp loss kulturen. Stora delar av hemsidan är översatt till flera olika språk.

Ytterst kommer projektet att fokusera på att skapa en plattform för skapande och synliggörande av kultur som representerar dem som bor i området. Projektet har knutit till sig tongivande nyckelpersoner i mediebranschen med tydligt fokus på representations-, integrations och jämställdhetsfrågor i allt de gör. Släpp loss kulturen kommer primärt att fungera som samordnare och stöd: det här är folkets fest och den bredd och kunskap samt de erfarenheter som finns hos invånarna är det som ska lysa genom.

Släpp loss kulturen är ett treårigt projekt som drivs av Flamman Ungdomarnas Hus med stöd av Statens kulturråds satsning Kreativa platser. Projektet drivs i samarbete med MKB och Malmö Stadsteater/ Unga Teatern.

Hemsida: slapplosskulturen.se
FB: facebook.com/slapplosskulturen/
Insta: instagram.com/slapplosskulturen/

Min röst

Min röst är ett program för ungdomar i åldrarna 13-19 år som vill jobba antirasistiskt inom något eller några av tre områden: civilsamhället, media eller politik. Det är oerhört viktigt att man som ung medborgare känner sig representerad i samhället, oavsett kön, utseende, religion, etnicitet, sexualitet eller bakgrund.

Projektet kretsar kring representation och vi erbjuder workshops och praktiska verktyg för att ungdomar ska kunna känna igen, analysera och motverka strukturell rasism – både i sin vardag och i samhället överlag.

Vi samarbetar med och bjuder in föreläsare och gäster som själv utsätts för strukturell rasism och som idag bidrar med ett intersektionellt perspektiv i frågan. De kan på ett konkret och enkelt sätt förklara koncept och begrepp som är centrala för en intersektionell analys, däribland strukturell rasism, afrofobi, islamofobi, antiromism och antisemitism. För att våra ungdomar ska få prova på att konkret påverka samhället får de tillfälle att arbeta med både Flamman och de föreläsare och gäster vi bjuder in. Vi vill ge dem verktyg för och inspiration till samhällsförändring.

Min röst finansieras av MUCF och startades upp 2017.

Hoppa Av Nu

Hoppa Av Nu är ett program som riktar sig till ungdomar i riskzonen för att hamna i kriminalitet eller olika typer av våldsbejakande rörelser. Det riktar sig också till dem som redan anslutit sig till en sådan rörelse för att hjälpa dem att hoppa av. Programmet är ett resultat av 19 års brottsförebyggande och avradikaliserande arbete hos oss på Flamman.

Programmetoden bygger på vetenskap i kombination med kunskap och praktisk erfarenhet och syftar till att motverka destruktiva beteenden bland unga genom att erbjuda en alternativ och positiv livsstil. Inom ramen för programmet ryms en mängd olika aktiviteter, bland annat workshops, föreläsningar och mentorskap. Vi utgår från en helhetssyn och tar hänsyn till alla aspekter som påverkar ungas liv. Föräldrar involveras tidigt i arbetet och vi sätter också in stöd för behandling för diverse beroenden om det behövs.

Programmet erbjuder en rad möjligheter och stödformer där unga blir tilldelade mentorer och coachas intensivt innan de slutligen förbereds för vidare studier eller jobb.

Hoppa Av Nu arbetar också med avradikalisering och mot våldsbejakande extremism. Vårt mål och vår ambition är att förbättra och stärka ungdomar för att bryta deras utanförskap och på så sätt ha en positiv inverkan på deras liv och framtid.

Hör av dig till oss via vårt kontaktformulär om du eller någon du känner är intresserad av det stöd Hoppa Av nu kan erbjuda!

Safe Space

Safe Space är ett demokratifrämjande projekt som arbetar förebyggande mot antidemokratiska beteenden bland unga i åldern 13-25. Vi arbetar för att stärka unga och ge dem verktyg så att de med hjälp av demokratiska medel kan påverka sina liv. Vår vision är att få ungas röster hörda och utveckla kunskapsnivån gällande demokrati och rättigheter. Vi arbetar även med att ge dig som arbetar med unga rätt redskap för att kunna se, höra och vara en resurs för dem.

Vi arbetar långsiktigt med ungdomarna själva, men även med yrkesverksamma personer och verksamheter som möter unga. Med expertis inom vårt ämnesområde finns samtalsstöd frågor som rör bland annat demokrati, hur du som ung kan påverka samhället och vad dina möjligheter är. Vi erbjuder även åtgärdsprogram och utbildningar som ger kunskap och verktyg för både yrkesverksamma och ungdomar, om demokrati och antidemokratiska beteenden. Dessutom finns möjligheten för längre program med mentorskap för individer. Genom att lyfta ungas röster och engagera dem i samhället minskar vi risken för att unga hamnar i antidemokratiska miljöer samtidigt som vi stärker dem som individer.

Med demokrati som ledord arbetar Safe Space för att vi alla ska skapa förändring för ett bättre, mer delaktigt och inkluderande samhälle. Vi anser att kunskap och förståelse är en väg dit. Lyssna, höra och se unga samt att lyfta deras röster är det främsta målet med vårt arbete.

Hör av dig till oss om du vill du veta mer om projektet eller bara vill komma i kontakt med oss så återkommer vi!

Hemsida: safespacemalmo.se
Mejl: safespace@flammanhyllie.se 
FB: facebook.com/Safe-Space-Malmö
Insta: instagram.com/safespacemalmo/

Safe Space finansieras av Arvsfonden. Vi samarbetar med Malmö stad, Polisen, Felix Unogwu och Islamakademin.

Girls only

MALMÖS ENDA FRITIDSGÅRD BARA FÖR TJEJER!

Girls Only
är en spetssatsning för att ge unga tjejer möjlighet till en aktiv och varierad fritid. Vi har öppet måndag, onsdag och fredag klockan 18:00 till 20:00 och håller till i samma byggnad som Flamman Ungdomarnas Hus. Därför kan man som tjej röra sig fritt mellan de olika fritidsgårdarna om man vill!

Girls Only kan man komma och hänga med vänner, spela biljard och spel, göra läxor i datorrummet eller ha fredagsmys vid vår stora projektorskärm. Du kan också delta i något av våra projekt eller någon av våra kreativa workshops. Vi erbjuder bland annat workshops för dig som vill utveckla eller lära dig en konstform. Kanske dans, målning, kreativt skrivande eller skådespeleri?
Eller varför inte sång eller DJ?

Här finns stöttande och empatiska fritidsledare som är här både för att styra upp roliga aktiviteter och som stöd och sällskap om man vill prata med någon.

På lika villkor

På lika villkor arbetar med ungdomar på Flamman och syftet är att lyfta jämställdhet utifrån ett intersektionellt perspektiv. Ett av projektets huvudområden är att stötta tjejers rätt till en jämställd fritid. Vi arbetar med en mix av aktiviteter och samtal samt möten med kvinnor som vill dela med sig av sina historier.

I olika samtalsserier utforskar vi frågor om jämställdhet, feminism, maskulinitet, patriarkala strukturer, normer och normkritik. Målet är att all verksamhet på Flamman ska genomsyras av jämställdhet – både inom organisationen och i alla våra aktiviteter. På Lika Villkor är en del av Flammans pågående jämställdhetsarbete.

Är du intresserad av att lära dig mer om och diskutera dessa frågor? Då är du varmt välkommen till Flamman och Flamman Girls Only.

På lika villkor finansieras av Fritidsförvaltningen och startar upp under 2017.

Casa La Musica

Kulturprojektet ”Casa la Musica” är nu en del av Flammans ordinarie verksamhet!

Casa la Musica riktar sig till tjejer i åldrarna 14-20 år som med hjälp av musiken vill spegla sina liv på Kroksbäck här i Malmö. Tjejerna jobbar i grupparbeten och använder instrument, skrivande och sång för att förmedla sina tankar, känslor och frågor. Budskapen varierar men många gånger behandlas ämnen som till exempel heder, jämställdhet, kultur, tradition och etnicitet. Vi har förmånen att ha knutit till oss fantastiskt duktiga ledare och pedagoger som har mångårig erfarenhet inom musikindustrin och som hjälper tjejerna med sina projekt.

Casa la Musica arrangerar också workshops med olika teman och som ung tjej har du tillgång till både coachande samtal och mentorer.

Casa la Musica började som ett projekt 2014, men vi har alltid haft ambitionen att göra det till en del av Flammans ordinarie verksamhet. Vår förhoppning är att vi ska kunna sprida modellen till andra skolor och områden i Malmö och dela musiken och processen både i tryckt och digitalt format. På Casa la Musica skapar vi musik, kärlek, stolthet och hopp!

Vill du delta i Casa la Musica? Kontakta oss via vårt kontaktformulär. Antalet platser är begränsade.