Sluta hata

“Folk bryr sig inte om näthat, och inte polisen heller.”

“Jag fick lite hat på min youtube-kanal och sen fick jag typ också kommentarer om att dom tyckte om mig och att dom ville bli tillsammans med mig. Men jag använder inte min youtube-kanal mer för jag tyckte att det var inte så kul.”

“Näthat kan man se överallt, jag har själv aldrig varit med om det men har haft kompisar som blivit utsatta. Som haft självmordstankar och skärt sig själv.”

Sluta hata! är en satsning för ungdomar i åldrarna 13-25 år.
Vi skapade Sluta hata! för att motverka att unga personer tystas och väljer att avstå från ett aktivt deltagande i det offentliga samtalet av rädsla för att utsättas för hot och hat. Yttrandefriheten utgör en viktig grundpelare i vårt demokratiska samhälle och genom Sluta hata! vill vi stärka unga att vilja och våga ta plats i den offentliga debatten. Sluta hata! syftar även till att motverka hot, hat och kränkningar bland unga i exempelvis skolmiljöer. 

Projektet ska bland annat ta fram en metodhandbok för hur man i skolan kan arbeta mot hot och hat. Materialet kommer att arbetas fram i fokusgrupper med unga och tillsammans med forskare från Malmö universitet. Utöver metodhandboken ska ungdomar tillhörande projektet vara med och skapa en kampanj i sociala medier där unga personer uppmanas att ta ställning mot hot och hat för att istället sprida positiva budskap. 

För att få spridning av vårt budskap, kommer vi att använda oss av offentliga personer och opinionsbildare med stora nätverk. Är detta något du som ung, opinionsbildare eller yrkesverksam tycker låter intressant? Kontakta oss och var med oss och bidra till att Sluta hata!

Projektet drivs med stöd av MUCF.

Senaste inläggen